Karasu

Karasu, Karasuda Satılık Yazlık, Karasuda Yazlık Fiyatları, Karasuda Satılık Emlak 

Karasu, Türkiye’nin kuzeybatısında Marmara Bölgesinde yer alan Sakarya ilinin yaklaşık 57.000 nüfuslu bir ilçesidir. Karasu ilçesi, Sakarya’nın ilçelerinden batıda Kaynarca, güneybatıda Ferizli, güneyde Hendek ve doğuda da Kocaali ilçeleriyle komşudur ve kuzeyiyle Sakarya’nın Karadeniz kıyısındaki ilçelerindendir. Karasu’nun il merkeziyle arasındaki mesafe ise yaklaşık olarak 58 km’dir. Karasuda Satılık Yazlık için bizimle irtibata geçebilirsiniz

Karasu 1316 ve 1360 yıllarına kadar, Bizanslıların elinde bulunmakta idi. 1326 yılında Sultan Orhan’ın uç beylerinden Konuralp komutasında Türk Osmanlı kuvvetleri Sakarya Bölgesi ile beraber Karasu’yu da Osmanlı  topraklarına kattı.
Pazarsuyu namı ile Voyvodalık olarak 1888 yılına kadar İzmit Livası olarak Kastamonu Eyaleti’ne, daha  sonra İzmit Livası olarak Hüdavendigâr Eyaleti’ne bağlanmıştır.

Evliya Çelebi, meşhur Seyahatnamesi’nde Karasu’dan bahsederken “Bundan 300 sene evvel Karasu Köyü’de kurulmuştur. İzmit Sancağı’nın Kandıra Kazası’na bağlı bir kasabadır. Halkı çoğunlukla kömür taşımacılığı ve balıkçılık yapmaktadır” diye bahsetmektedir.

Karasu ve Karasuda Satılık Yazlık, Emlak Fiyatları Tarihi ;
Karasu’nun tarihi hakkında edinilen bilgiler genelde, rivayetlere dayanmaktadır. Karasu Köyü’nün eski mezarlığının bulunduğu kısımda imiş. 1610-1615 yıllarında Evliya Çelebi buradan geçmiş. Seyahatnamesinde, Karasu ile Kerpe arasında (Kandıra civarında bir köy) sık ve gür ormanların olduğu, ormanlar arasından geçerken büyük bir mezarlıktan geçtiğini, mezarlık civarında dış budak ağaçlarının bulunduğunu belirtmektedir. Belirttiği sık ormanlık arasındaki mezarlık, Karasuda Mezarlığı’dır. Karasuda Satılık Emlak fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Karasu Kültürel Değerleri ;
Kurucusu Hacı Abdi Bey’in aile hamamı kalıntıları, Eski Sakarya Köprüsü enkazından kalan Büyük Taş, Tuzla’ya kadar uzanan sur kalıntıları, İçme Suyu Sarnıcı kalıntısı, şehrin batısı ile Manavpınarı Köyü’nde bulunan Mağaralar, Maden Deresi’nde bulunan baraj kalıntısı, şelâle, yontulmuş ve süslenmiş taşlardır.

Hacı Abdi Bey zamanında, her türlü tehlikeden korunmak için şehrin kuzey tarafı deniz olduğundan güney tarafından gelecek tehlikeleri önlemek için boğaz görüntüsünde olan güney kısma, kalın duvarlarla sur çevrilmiştir. Sakarya Nehri kıyısında Tuzla Kalesi’ne kadar uzanan bu surlar, aynı zamanda, Hacı Abdi Bey tarafından getirilen içme suyuna tarihi su kanalı muhafazası olarak kullanılmıştır.

 

 

Scroll to Top